Przetargi w toku z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcekl

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.17.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  10:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.15.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2019  12:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.16.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  12:00

zamówienie na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ANDRZEJÓW DURANOWSKI

zamawiający: Gmina Sochacew
tryb zamówienia: przetarg ofeertowy
nr sprawy: D.271.10.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 września 2019  10:00

zamówienie na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ WRAZ ZE STREFA RELAKSU W MIEJSCOWOŚCI MOKAS NA TERENIE GMINY SOCHACZEW

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.8.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 września 2019  10:00

zamówienie na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ WRAZ ZE STREFĄ RELAKSU W MIEJSCOWOŚCI ANDRZEJÓW DURANOWSKI (OSA)

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.9.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 września 2019  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)