Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janaszówek

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.14.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2019  12:00
wynik postępowania: Protokół z wyboru oferty z dnia 16.10.2019  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel na dł. 823 mb

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.11.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510243893-N-2019 z dnia 13.11.2019 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas na dł. 500 mb

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.12.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2019  12:00
wynik postępowania: Protokół z wyboru oferty z dnia 09.10.2019 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Altanka

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.13.2019.PO
wartość: poniej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2019  10:00
wynik postępowania: Protokół z wyboru oferty z dnia 16.10.2019  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.11.2019.PO
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 12 września 2019  12:00
wynik postępowania: Protokół z dnia 26.09.2019r. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Janówek Daranowski, Andrzejów Daranowski, Duranów, Sielice – IV etap – 540 mb

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczny
nr sprawy: D.271.10.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510214539-N-2019 z dnia 09.10.2019  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orły Cesin - Kożuszki Parcel-Feliksów, gm. Sochaczew

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.4.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: Protokół D.271.4-3.2019.PO z dnia 19.08.2019 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.5.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: protokół z dnia 19.08.2019r. znak D.271.5-3.2019.PO 

zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin powiatu Sochaczewskiego

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.3.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Protokół D.271.3.2019.PO z dnia 12.08.2019 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa - II etap dł. 500 mb

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.9.2019
wartość: pow. 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510157742-N-2019 z dnia 30.07.2019 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów - II etap dł. 710 mb

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.8.2019
wartość: pow. 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510156499-N-2019 z dnia 29.07.2019  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach żuków, Altanka w Gminie Sochaczew

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.7.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510156577-N-2019 z dnia 29.07.2019  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty oraz wykonanie azyli dla pieszych i miejsc postojowych

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.5.2019
wartość: pow. 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510153298-N-2019 z dnia 24.07.2019 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.4.2019
wartość: powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2019  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.07.2019 nr 2019/S 126-308795 

zamówienie na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW”

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: D.271.3.2019
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510066094-N-2019 z dnia 04.04.2019 

zamówienie na:

Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – II etap

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.2.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510066362-N-2019 z dnia 04.04.2019 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)