Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków

zamawiający: GMINA SOCHACZEW
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.12.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust 1 pkt 4 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni wraz ze strefą relaksu w miejscowości Mokas (OSA)

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.6.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 1 pzp brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej, placu zabaw wraz ze strefą relaksu w miejscowości Andrzejów Duranowski

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.7.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 1 pzp, brak ofert 

zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin powiatu Sochaczewskiego

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.2.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie zgodnie z art.93 ust 1 pkt 1 pzp 

zamówienie na:

Zorganizowanie i prowadzenie pubktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin powiatu sochaczewskiego

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: D.271.1.2019.PO
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 brak ofert 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew

zamawiający: Gmina Sochaczew
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: D.271.1.2019
wartość: powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)