Informacje dotyczące podatku leśnego na rok 2019

Stawka podatku leśnego na 2019 rok z 1 ha fizycznego lasu = 42,24 zł.

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązująca na rok 2019

Osoby prawne mają obowiązek złożyć deklarację do 15 stycznia każdego roku.


Terminy płatności rat podatku:

Osoby prawne od 2018 r.
wpłacają podatek na indywidualne numery rachunku bankowego,
do 15 dnia każdego miesiąca.

Osoby fizyczne wpłacają podatek na indywidualny nr konta bankowego podany w decyzji podatkowej w terminach:
15 marzec
15 maj
15 wrzesień
15 listopad

metryczka


Wytworzył: Jolanta Maciejewska (30 listopada 2018)
Opublikował: Daniel Burzykowski (30 listopada 2018, 09:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199