DZIAŁALNOŚĆ GZGK

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy i odbiór ścieków z urządzeń będących własnością gminy,

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administracji zakładu, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad tymi urządzeniami,

Naliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 

Remonty, naprawy, i modernizacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach przekazywanych środków na ten cel,

Bieżące utrzymanie i modernizacja dróg lokalnych na zlecenie zarządcy drogi,

metryczka


Wytworzył: Łukasz Zieliński (31 lipca 2013)
Opublikował: Łukasz Zielliński (31 lipca 2013, 11:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2083