Wybory samorządowe w 2014 r.

Wybory samorządowe w 2014 r.

Wybory Do Rady Gminy Sochaczew

Protokół z wyborów.pełny tekst protokołu [...]

Wybory Wójta Gminy Sochaczew – wyniki

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Sochaczew.pełny tekst protokołu [...]

UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych         Na podstawie art. 182 § 1 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r . – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  z późn. zm. ) Gminna [...]

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 października 2014 roku

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatach na Wójta Gminy Sochaczew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, [...]

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE z dnia 22 października 2014 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sochaczew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.pełny [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 21 października 2014r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sochaczew zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [...]

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych komitetów wyborczych .Losowanie odbędzie się 21 października 2014 roku ( wtorek )o godz. 15:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  w Sochaczewie ul. Warszawska 115  , I [...]

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE z dnia 20 października 2014 roku

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja informuje , że w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 17 października 2014r.

w sprawie sprostowania w protokołach rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.pełny tekst uchwały [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 10 października 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 10 października 2014 r. dot. informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E   Gminnej Komisji Wyborczej w Sochaczewie z dnia 8 października 2014 r.   Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) [...]

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

GMINNAKOMISJA WYBORCZAW SOCHACZEWIE1.  Dałkiewicz Wiesława , Kuznocin                  -  Przewodniczący GKW 2. Jaczyńska Anna , Kąty               [...]

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOCHACZEWIE

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ :KANDYDATÓW  NA RADNYCH  I KANDYDATÓW NA WÓJTAZgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy Sochaczew  przyjmowane są w dniach :                [...]

Zarządzenie nr 39/2014

W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. [...]

OBWIESZCZENIE O OKRĘGACH

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SOCHACZEWz dnia 4 września 2014 roku [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działa Komisarza Wyborczego w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.    [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i  rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i  prezydentów miasta.    [...]

Kodeks wyborczy

Treść w pliku .pdf [...]

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2914r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic m. [...]

metryczka