Prezydenckie - maj 2015r.

Prezydenckie - maj 2015r.

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 19 maja 2015 roku

Treść zarządzenia znajduje się w poniższym linku: [...]

Ponowne Wybory 2015 - instrukcja głosowania korespondencyjnego

Instrukcja głosowania korespondencyjnego w ponownych wyborach Prezydenta RP znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Ponowne Wybory 2015 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgoda na jego przyjęcie

Wniosek o pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu oraz zgoda na jego przyjęcie znajdują się w poniższych załącznikach: [...]

Informacja - spis wyborców

Informuje się mieszkańców, że pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 roku każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy czy został uwzględniony w spisie.Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy w [...]

Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.Treść zarządzenia znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

Warszawa, dnia 15  kwietnia 2015 r.    PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZAZPOW-603-193/15 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca uprawnień mężów zaufania

(ZPOW-603-180/15) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.     PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA   ZPOW-603-180/15Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufaniaPaństwowa Komisja Wyborcza, w [...]

Wybory 2015 - obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Treść znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Wybory 2015 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o wyborach na Prezydenta RP w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Sochaczew w godzinach pracy urzędu, tj. 8:00-16:00, lub zgłosić się do stanowiska Biura Obsługi [...]

metryczka