2014 i 2013

2014 i 2013

Opinia RIO z dnia 08.12.2014 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r.

Treść opinii znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Opinia RIO z dnia 08.12.2014 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r.

Treść opinii znajduje się w poniższym załączniku: [...]

Opinie RIO 2013/2014

UCHWAŁA Nr PL181.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Sochaczew sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 [...]

metryczka