2018

2018

Uchwała nr Pł.26.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała nr Pł.26.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej. [...]

Uchwała nr Pł.25.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała nr Pł.25.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. [...]

Uchwała nr Pł.454.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochaczew projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok.

Uchwała nr Pł.454.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochaczew projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok. [...]

Uchwała nr Pł.453.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochaczew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew.

Uchwała nr Pł.453.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochaczew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew. [...]

metryczka