2010

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2010

PROTOKÓŁ NR 56 Z OBRAD LVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy  Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik [...]

PROTOKÓŁ NR 55/2010 Z OBRAD LV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Sekretarz Gminy Pani Marianna Kreps - Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska [...]

PROTOKÓŁ NR 54/2010 Z OBRAD LIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną lista obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Sochaczew - Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta [...]

PROTOKÓŁ NR 53/2010 Z OBRAD LIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU

  W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączona listą obecności - sołtysi zgodnie z załączona listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska - Sekretarz [...]

PROTOKÓŁ NR 52 / 2010 Z OBRAD LII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 SIERPNIA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączona lista obecności - sołtysi zgodnie z załączona lista obecności - Wójt Gminy Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Komendant Gminny OSP Pan [...]

PROTOKÓŁ NR 51/2010 Z OBRAD LI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 LIPCA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączona lista obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska   Porządek [...]

PROTOKÓŁ NR 50/2010 Z OBRAD L SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - Radni zgodnie z załączona lista obecności - sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy Pani Alicja Ziółkowska - Dyrektorzy [...]

PROTOKÓŁ NR 48/2010 Z OBRAD XLVIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński   - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik [...]

PROTOKÓŁ NR 47/2010 Z OBRAD XLVVII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną lista obecności - sołtysi zgodnie z załączona lista obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy Pani [...]

PROTOKÓŁ NR 46 Z OBRAD XLVI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli :  - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik [...]

PROTOKÓŁ NR 45/2010 Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU

W obradach udział wzięli :   - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik [...]

PROTOKÓŁ NR 44 Z OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączona listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy Pani [...]

metryczka