2009

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2009

PROTOKÓŁ NR 43/2009 Z OBRAD XLIII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 30 GRUDNIA 2009 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orli oski - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy [...]

PROTOKÓŁ NR 42 / 2009 Z OBRAD XLII SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 16 GRUDNIA 2009 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączona lista obecności - sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności - Wójt GMINY Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy Pani [...]

PROTOKÓŁ NR 41 / 2009 Z OBRAD XLI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 18 LISTOPADA 2009 ROKU

W obradach udział wzięli :   - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik [...]

PROTOKÓŁ NR 40 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną lista obecności - sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności - Wójt Gminy Pan Mirosław Orliński - Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk - Skarbnik Gminy Pani [...]

metryczka